Auditietraining2019-03-12T15:12:12+00:00

Auditietraining

Vaak is een stemtest een onderdeel van een auditie op een theater- of muziekopleiding. Het voorbereiden van een monoloog, gedicht of zangstuk kan extra aandacht vragen.

Voor wie?

Voor audioanten van theater- en muziekopleidingen die moeite hebben met de spreek- en/of zangstem.

Wat leer je?

Tijdens de auditietraining kijken we wat jouw persoonlijke aandachtspunten zijn. Voorbeelden van aandachtspunten zijn: verstaanbaarheid, volume, tekstoverdracht, intonatie, ontspannen en effectief stemgeven/zingen en expressief spreken.

Interesse? Neem contact op!